De werkers van Kusters
28 mei 2018
De werkers van Kusters

Minder logistieke kosten en overlast door een goede planning

Bij renovaties en mutaties komen dikwijls wel vijf tot tien onderaannemers naar de woning. En die carpoolen nooit, dus vaak zijn er evenveel bestelbusjes in de wijk. Het gevolg: geblokkeerde straten, een dieselwalm en busjes die niet altijd even nauwkeurig zijn geparkeerd. Bewoners zijn daar zelden heel blij mee, om nog maar niet te spreken van de kosten van dit logistieke circus. Die bedragen vaak meer dan 20% van de renovatiekosten.

Geen regisseur maar bouwbedrijf

Hoe kunnen we dit voorkomen? Daarover zijn verschillende theorieën. Bij Kusters geloven we in aannemers die geen regisseur zijn, maar bouwbedrijf. Dus aannemers die zelf de werkzaamheden uitvoeren, zelf materiaal aanvoeren en zelf rechtstreeks contact onderhouden met bewoners en opdrachtgever. Aannemers die zelf snel en efficiënt een klacht kunnen oplossen. Zonder overleg met de onderaannemer van de ketenpartner en vertragende procedures en contracten. Minder praten; meer doen.

 

Bouwbedrijven die het werk goed regelen, hebben minder faalkosten en bouwlogistieke kosten. Zij worden rechtstreeks beloond met een beter resultaat. Want: minder logistiek is minder kosten is minder overlast. En daar worden uiteindelijk alle betrokkenen – en het milieu – beter van.


Delen