Transformatie
21 september 2019
Transformatie

Dilemma: renoveren, transformeren of opnieuw bouwen

Opnieuw bouwen, renoveren of transformeren? Een dilemma waar veel woningcorporaties, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren voor staan. Vaak is de afweging lastig. De volgende 5 afwegingen horen wij het vaakst in de markt.

1. Nieuwe functie

Te klein, te laag, te gehorig of te duur in onderhoud. Soms voldoet een bestaand gebouw niet meer aan de eisen voor gebruik. Renovatie is niet altijd mogelijk of te ingrijpend. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de huidige functie en alternatieven. De volgende afwegingen spelen mee:

  • Is een transformatie haalbaar?
  • Wil de overheid meewerken?
  • Welke eisen stelt een gemeente aan de architectuur?  
  • Voor winkelpanden zijn appartementen een goed alternatief met rendement. Wachten op leegstand kan niet meer!


2. Regelgeving

De focus van de energietransitie ligt nog sterk op de woningbouw. Kantoren blijven nog vrijwel buiten schot. Maar in 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Wij verwachten dat het hier niet bij zal blijven. Een goede reden om bij een geplande renovatie of transformatie eens goed naar uw vastgoed te kijken. Misschien toch maar gelijk naar energieneutraal? Met een spiksplinternieuw, frisse eigentijdse uitstraling met eigentijdse architectuur?

3. Meer meters

Onze steden schreeuwen om ruimte. Door aan bestaande gebouwen meer meters toe te voegen kunnen we flink meer woon- en werkruimte aanbieden. Bijvoorbeeld door op te toppen of balkons of galerijen aan de buitenzijde van vastgoed toe te voegen. Zo ondergaat een bestaand gebouw een complete transformatie.

4. snelheid

Slopen en nieuwbouw wekt – terecht of niet, vaak weerstand op. Weerstand die het proces kostbaar maakt en kostenoverschrijding veroorzaakt. Nog afgezien van de concessies die tijdens het proces gedaan worden om het project mogelijk te maken. Transformatie of renovatie kan dan een goed alternatief zijn.

5. Milieu

Vanuit milieuoogpunt verdient transformatie de voorkeur boven nieuwbouw, want met transformatie sparen we het milieu. Er ontstaat namelijk veel minder afval dan het slopen van een bestaand gebouw en er is minder materiaal en energie nodig dan bij nieuwbouw. Transformatie  is ‘circulariteit’  in zijn puurste vorm!

dit is kusters

Kusters is gespecialiseerd in transformatie en renovatie. Transformatie is een vak apart. Het vereist visie; de kunst om door zaken heen te kijken en te denken in oplossingen. Het zoeken naar creatieve oplossingen die voor alle betrokkenen lonen. Ga jij de uitdaging met ons aan?


Delen