Transformatie

Transformatie

Transformatie is het geschikt maken van een bestaand gebouw voor een nieuwe bestemming. Bijvoorbeeld een leegstaand schoolgebouw waarin appartementen worden gecreëerd. Of een oud winkelpand waarin flexibele werkplekken voor kleine ondernemers worden gebouwd. Door een transformatie verandert de functie van een gebouw.

EEN GOED ALTERNATIEF

Het aantal gebouwen dat kan worden getransformeerd is groot! En transformatie verdient de voorkeur boven nieuwbouw. Want met transformatie sparen we het milieu. Er ontstaat immers veel minder afval dan bij volledige sloop en er is minder materiaal en energie nodig voor de nieuwbouw . Dat is ‘circulariteit’  in zijn puurste vorm! Er is nog veel leegstand in Nederland, ook op minder voor de hand liggende locaties zoals in winkels buiten het kern van dorp of stad. Terwijl de behoefte aan woonruimte in veel steden enorm is.

Leegstaande gebouwen kosten geld en laten we eerlijk zijn: de omgeving ervan wordt er ook niet gezelliger door. De eisen die onze overheid aan onze gebouwen stelt worden strenger. Niets doen is geen optie.

Kusters: transformatie op z'n best
Een vak apart

Geef gebouwen weer toekomst

We zien dat de wensen van de gebruiker veranderen. Voor bedrijven is MVO een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering en daarbij hoort een duurzaam kantoor. In stedelijke gebieden staan winkels leeg en is veel vraag naar woonruimte. Voor starters en studenten compacte woonruimte. Ouderen wonen langer zelfstandig en zoeken woonruimte waar ook zorg geboden kan worden. Er is ook meer vraag naar goedkope huurwoningen dan ooit. Ondernemers zoeken naar flexibele werkplekken. De oplossing is niet zo moeilijk: Transformeer de leegstaande gebouwen. Zo krijgen leegstaande gebouwen weer een toekomst.

Kusters is gespecialiseerd in transformatie en renovatie. Transformatie is een vak apart. Het vereist visie; de kunst om door zaken heen te kijken en te denken in oplossingen. Het zoeken naar creatieve oplossingen die voor alle betrokkenen lonen. Gaat u de uitdaging met ons aan?